نام و نام خانوادگی: محمد امین گودرزی
نام تجاری: ليتوگرافي آترين
آدرس::
خ جمهوري كوچه مراغه اي ساختمان خليج فارس پلاک 3طبقه 4 واحد 405
راه ارتباطی
تلفن: 36611798