نام و نام خانوادگی: هومن عمرانی
نام تجاری: ليتوگرافي آبان
آدرس::
خيابان انقلاب خيابان منيري جاويد تقاطع خ لبافي نژاد پلاک 39طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 66409477