نام و نام خانوادگی: علی زارعی
نام تجاری: ليتوگرافي آئين پيام
آدرس::
خيابان استاد نجات الهي جنوبي ، مقابل فروشگاه سپه ، پلاك 31 ، طبقه4 ، واحد 8
راه ارتباطی
تلفن: 88800300