نام و نام خانوادگی: حسن زینتی
نام تجاری: كانون تبليغاتي سبا
آدرس::
ميدان فاطمي خيابان چهلستون پلاک 15طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 88952005