نام و نام خانوادگی: مهشادالسادات آگاه
نام تجاری: كانون آگهي و تبليغات سيماي سالم
آدرس::
تهران جمهوري خيابان ولي عصر بن بست صفاري پلاك 9 طبقه 4 واحد 21
راه ارتباطی
تلفن: 66476910