نام و نام خانوادگی: نیما بصیری طهرانی
نام تجاری: كانون آگهي طرح ساز گوهر
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي خيابان شهيد توپچي پلاک 30طبقه 1 واحد 1
راه ارتباطی
تلفن: 88516799