نام و نام خانوادگی: اصغر جوادی
نام تجاری: طراحی هنركده لاله
آدرس::
تهرانپارس شهرك حكيميه بلوار بهار بازارچه الزهرا پلاک 20
راه ارتباطی
تلفن: 77004502