نام و نام خانوادگی: محمد حسین هاتفی
نام تجاری: طراحی هاتفی
آدرس::
مجيديه ، خيابان شهيد داريوش سعدي ، كوچه شهيد قربان بيدخوري 13 ، پلاك 12 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88458970