نام و نام خانوادگی: سید محمد صادقی
نام تجاری: طراحی نقشينه
آدرس::
بازار كوچه بازار آهنگران كوچه مسجد جامع ساختمان زردوز پلاک 121 طبقه اول واحد 49
راه ارتباطی
تلفن: 55570829