نام و نام خانوادگی: مونا نجف زاده بجارپسی
نام تجاری: طراحی مانس
آدرس::
پيچ شميران خيابان ولي آباد خيابان شهيد برادران قائدي پلاك 171 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 77521824