نام و نام خانوادگی: فرخ حبیب نژاد بهتاش
نام تجاری: طراحی فن آوران هميشه بنام
آدرس::
پونك شمالي كوچه پونه 4بلوار پونك ساختمان نارون پلاک 80 طبقه دوم واحد 7
راه ارتباطی
تلفن: 44497146