نام و نام خانوادگی: علیرضا احکامی
نام تجاری: طراحی طرح ونقش صدرا
آدرس::
امامزاده عبداله خيابان شهيد سبحاني خ قزوين مجتمع ميلاد قائم پلاک 128طبقه 2 واحد 547
راه ارتباطی
تلفن: 66660604