نام و نام خانوادگی: محمد حسین شهامت پور
نام تجاری: طراحی روبان
آدرس::
خ مطهري خ تركمنستان كوچه افرا واحد14
راه ارتباطی
تلفن: 88474388