نام و نام خانوادگی: امیر باقری
نام تجاری: طراحی تكنيك 110
آدرس::
مختاري كوچه شهيد سروان حسن موذن خيابان مختاري پلاك 457 واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 55362011