نام و نام خانوادگی: پیام احقریان
نام تجاری: طراحی بوم رنگ
آدرس::
ايرانشهر، خيابان شهيد علي اكبر محمدآقا، خيابان رامسر، پلاك 41، طبقه 2، واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 77753505