نام و نام خانوادگی: پیام احقریان
نام تجاری: طراحی بوم رنگ
آدرس::
پايين تر از ميدان وليعصر ، كوچه نصر ، پلاك 34 ، طبقه 2 ، واحد 6
راه ارتباطی
تلفن: 86034740