نام و نام خانوادگی: احسان جعفرزاده
نام تجاری: طراحی ايده گستر
آدرس::
خيابان شريعتي ، روبه رو شهركتاب مركزي ، پلاك 584 ، طبقه اول ، واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 88458009