نام و نام خانوادگی: شهرام مغرب زمینی
نام تجاری: طراحی اوج
آدرس::
بلوارنلسون ماندلا ، خيابان روانپور ، پلاك 24 ، طبقه دوم شرقي ، واحد 203
راه ارتباطی
تلفن: 22042645