نام و نام خانوادگی: فاطمه اکبری
نام تجاری: طراحی اطمينان برچسب پايدار
آدرس::
شريعتي شمالي خ شهيد زلفي( ماهان) خ شهيد صادقي ( مطهري شمالي ) مجتمع الماس پلاک 77طبقه 3 واحد 8
راه ارتباطی
تلفن: 55843174