نام و نام خانوادگی: میثم میرزا حسین
نام تجاری: طراحی استوديو 11
آدرس::
ميدان بهارستان كو.چه امان اله تكاپو خيابان ظهيرالاسلام پلاک 57طبقه اول واحد شمالي
راه ارتباطی
تلفن: 36871773