نام و نام خانوادگی: محمد رضا صیاد دریابخش
نام تجاری: طراحی استوديو دريابخش
آدرس::
ظفر کوچه بامداد خيابان شهيد هوشنگ وحيد دستگردي پلاک 59 طبقه اول واحد2
راه ارتباطی
تلفن: 88202114