نام و نام خانوادگی: میر اعلاء موسوی
نام تجاری: طراحي پيام
آدرس::
خليج شمالي كوچه بهمن فرهنگيان خ خليج فارس مجتمع سينا پلاک 247
راه ارتباطی
تلفن: 66264033