نام و نام خانوادگی: سید اصغر میر ترابی
نام تجاری: طراحي پيام شرق
آدرس::
خيابان دماوند خيابان شهيد داودي (وحيديه )ميدان تسليحات كوچه گلستاني شرقي پلاک 44
راه ارتباطی
تلفن: 77822115