نام و نام خانوادگی: بهرام رضائی نسب
نام تجاری: طراحي و گرافيك سبحان
آدرس::
ميدان ابوذر خيابان ابوذر شرقي پلاک 659 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55744017