نام و نام خانوادگی: محمدرضا خورشید
نام تجاری: طراحي و گرافيك خورشيدگرافيك
آدرس::
خيابان 15 خرداد مقابل پامنار كوچه معظم الدوله كوچه كاشفي پاساژحميد طبقه 1پلاک 41
راه ارتباطی
تلفن: 55598545