نام و نام خانوادگی: مرتضی حاکی بنه کهل
نام تجاری: طراحي وگرافيك كتيبه پردازان آراد
آدرس::
خيابان جمهوري اسلامي خيابان ظهيرالاسلام پاساژ شقايق طبقه 5واحد 508
راه ارتباطی
تلفن: 36055583