نام و نام خانوادگی: جواد صالحی
نام تجاری: طراحي مديريت
آدرس::
نارمك 46متري شرقي نبش خيابان شهيدان رودباري پلاک 33 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77931391