نام و نام خانوادگی: داریوش امیرزاده حسنی
نام تجاری: طراحي كليد
آدرس::
ميدان ونك خيابان ونك برج آينه ونك پلاک 110طبقه 5 واحد 501
راه ارتباطی
تلفن: 88788809