نام و نام خانوادگی: محمد حسن مهاجرزاده
نام تجاری: طراحي قلم هفتم
آدرس::
ميدان بهارستان ابتداي خيابان جمهوري روبروي دبيرستان علامه پلاک 46 طبقه 2واحد 4
راه ارتباطی
تلفن: 33938271