نام و نام خانوادگی: موحد شریعتمدار
نام تجاری: طراحي عليا
آدرس::
انتهاي خيابان جيحون خ رنجبر خ نوري پلاک 184
راه ارتباطی
تلفن: 55719585