نام و نام خانوادگی: رضا محمد حسن طهرانی
نام تجاری: طراحي ستاره
آدرس::
خيابان وليعصر بالاتر از ميدان وليعصر كوچه دانش كيان پلاک 14طبقه 2 واحد 201
راه ارتباطی
تلفن: 88899961