نام و نام خانوادگی: گورگ قراخانی
نام تجاری: طراحي سارنگ
آدرس::
خيابان لاله زارنوساختمان شماره 1 البرز پلاك 567 طبقه دوم واحد 9
راه ارتباطی
تلفن: 66344384