نام و نام خانوادگی: بهنام صالحی
نام تجاری: طراحي دانشجو
آدرس::
نارمك كوچه شهيد عباسي فشمي خ رودباري ( مهر ) پلاک 4
راه ارتباطی
تلفن: 77905022