نام و نام خانوادگی: اقبال عیسی زاده
نام تجاری: طراحي ثاراله
آدرس::
خيابان ملت روبروي برج بهارستان پلاک 246 طبقه دوم از كف
راه ارتباطی
تلفن: 33981473