نام و نام خانوادگی: علی ضابطی
نام تجاری: طراحي آتي
آدرس::
جاده خاوران شهرك كاروان خيابان سجاد پلاک 148 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33245657