نام و نام خانوادگی: مهدی عابدین
نام تجاری: شرکت تبلیغاتی ريحان فيلم
آدرس::
خيابان پاسداران كوچه سروستان هفتم ساختمان ريحان طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 22888036