نام و نام خانوادگی: پویا جنانی زاویه
نام تجاری: شرکت تبلیغاتی ارتباط صنعت
آدرس::
خيابان بهشتي بعد از سهروردي خ كاووسي فر كوچه وطني پلاک 5 طبقه 5 واحد 5 شرقي
راه ارتباطی
تلفن: 88545527