نام و نام خانوادگی: حسین کاشانی
نام تجاری: شركت مهر و پلاک آران ره آورد نگار
آدرس::
ميدان وليعصر خ استاد نجات الهي كوچه علايي پلاک 2طبقه اول واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 88934137