نام و نام خانوادگی: خلیل زندی
نام تجاری: شركت لیتوگرافی نقش گستر خيال
آدرس::
جاده مخصوص كرج ، بعد از ورد آورد ، بن بست اول ، پلاك 3
راه ارتباطی
تلفن: 44994200