نام و نام خانوادگی: حسین جوهری مجد
نام تجاری: شركت ليتوگرافي چانچو رايانه
آدرس::
وليعصراول خ ميردامادمجتمع كامپيوتري پايتخت پلاک 352طبقه 4 واحد 406
راه ارتباطی
تلفن: 88786035