نام و نام خانوادگی: مصطفی برومندی
نام تجاری: شركت ليتوگرافي نقره آبي
آدرس::
خ انقلاب خ دانشگاه ساختمان فروردين پلاک 1182طبقه 2 واحد6
راه ارتباطی
تلفن: 66417309