نام و نام خانوادگی: رحیم کحالی
نام تجاری: شركت ليتوگرافي كحالي
آدرس::
شهيد سپهبد قرني ، خيابان ايرانشهر ، كوچه ايرانشهر ، پلاك 8 ، طبقه اول ، واحد4
راه ارتباطی
تلفن: 88811074