نام و نام خانوادگی: عبداله محمد خانی
نام تجاری: شركت ليتوگرافي فرانقش سحر
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان منيري جاويد پلاک 38 طبقه 1 واحد1
راه ارتباطی
تلفن: 66960747