نام و نام خانوادگی: علیرضا عیاری
نام تجاری: شركت ليتوگرافي رنگين نقش خاورميانه
آدرس::
بلوار كريم خان زند ابتداي خ استاد نجات الهي كوچه چليپا پلاک 5
راه ارتباطی
تلفن: 88948150