نام و نام خانوادگی: محمد سمیعی زاده
نام تجاری: شركت ليتوگرافي رايانه بصير
آدرس::
خيابان بهار شمالي خيابان شهيد جواد كارگر پلاك 27 طبقه اول واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 77500796