نام و نام خانوادگی: مهدی اخلاقی
نام تجاری: شركت ليتوگرافي درنا
آدرس::
خيابان ايرانشهر جنوبي كوچه نمازي پلاک 6طبقه اول واحد 2
راه ارتباطی
تلفن: 88828180