نام و نام خانوادگی: عباس روز بهانی
نام تجاری: شركت ليتوگرافي تصوير نگار فردا
آدرس::
بزرگراه شهيدچمران پل مديريت خ علامه طباطبائي نبش كوچه چهلم مركزي پلاک 4طبقه 2 واحد 2
راه ارتباطی
تلفن: 22073811