نام و نام خانوادگی: مجید خادمی مزده
نام تجاری: شركت تبليغاتي پويا هنر نوين
آدرس::
كشاورز ، خيابان وليعصر ، خيابان ميرهادي ، ساختمان پويا ، پلاك 19 ، طبقه 4 ، واحد جنوبي
راه ارتباطی
تلفن: 88918571