نام و نام خانوادگی: شاهین ترکمن
نام تجاری: شركت تبليغاتي سيته
آدرس::
خيابان دكتر شريعتي خيابان حقوقي پلاك 42 طبقه اول واحد جنوبي
راه ارتباطی
تلفن: 77501254