نام و نام خانوادگی: افسانه اربابها
نام تجاری: شركت تبليغاتي رسانه ارتباطي نقره
آدرس::
شهيد نقدي نيلوفر خيابان پاكستان كوچه شهيد حافظي ( ششم)پلاک 33 طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 88734297-8