نام و نام خانوادگی: امیر ثقفی
نام تجاری: شركت تبليغاتي تمدن هنر
آدرس::
ميدان آرژانتين بزرگراه آفريقا بعد از روردي همت كوچه زاگرس پلاک 11طبقه 4 واحد14
راه ارتباطی
تلفن: 88650845